Vítejte v Ostravě - Krásném Poli

 

Co je nového a co se chystá v Krásném Poli a okolí

- hřiště v areálu základní školy

- cyklostezka Krásné Pole - Velká Polom

- stavba chodníků podél ulice Družební

- silnice I/11 "Prodloužená Rudná"

- hypermarket Globus v Plesné

 

Nové sportovní hřiště v hodnotě dvou milionů korun otevřeli 14. října 2008 v areálu Základní školy. Vybudování Oranžového hřiště podpořila částkou 1.5 milionů korun skupina ČEZ. Víceúčelové sportoviště bude sloužit pro fotbal, florbal, košíkovou, volejbal, házenou, tenis nebo nohejbal.

 

Od konce června 2009 je pro cyklisty oficiálně otevřena cyklostezka z Ostravy Poruby přes Krásné Pole do Velké Polomi. Začíná v lese nedaleko porubské lokality U Myslivny, do městského obvodu Krásné Pole se napojuje přes ulici Hájkovickou, poté pokračuje po místních komunikacích až na ulici Okolnice, kde se stáčí na bývalou polní cestu k hranici s Velkou Polomí. Tam pokračuje k nově vybudovanému můstku přes potok Mešnici.

Tato trasa je lemována několika církevními stavbami - kamennými kříži a mariánskými obrázky. Na jednom z těchto míst bylo nově postaveno odpočívadlo.

 

Na zasedání zastupitelstva byla schválena výstavba chodníků podél Družební ulice, částečně zasahují i do ulic okolních. Tato investice zajisté přinese zvýšení bezpečnosti chodců v Krásném Poli.

 

Stavba silnice I/11 Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava měří 6,657 km. Součástí stavby jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 6 mostů na trase, 8 nadjezdů a lávek a 1 most na přeložce, 1 protihluková stěna a přeložky silnic nižších tříd.
Stavba začíná  v prostoru severovýchodně od Krásného Pole. Poté se stáčí kolem Krásného Pole na jih. Pokračuje východně od Hlubočic. Přes potok Porubka bude postavena estakáda. Dále pokračuje jižně od Poruby až do místa dnešního křížení I/11 s I/47 (ulice Rudná s ulicí 17. listopadu), kde bude postavena MÚK. Realizace celé stavby je plánována v období únor 2009 až 2012, s uvedením do provozu v březnu 2012.
Schématická mapka k nahlédnutí zde (130 kB)

 

Hypermarket Globus vyrostl u ulice Opavská. Nachází se na území Plesné, nedaleko za smyčkou autobusů na osmém porubském obvodě. Otevření proběhlo v pátek 4.9.2009. Fotky komplexu přineseme.